Pad :
overzicht LFNP functies omschrijving ()

Zoekfilters

 

Zoekfilters t.b.v. loopbaanstappen digitale tool LFNP

 

 

Disclaimer bij onregelmatige diensten:
In dit verband wordt met onregelmatige diensten bedoeld roosterdiensten die zowel in weekenden en avonden plaatsvinden en mogelijk ook nachtdiensten. Dit kunnen ook standby diensten zijn. In alle functies kan het echter voorkomen dat soms flexibiliteit wordt gevraagd om buiten kantoortijden om te werken. Dit valt buiten deze scope. Deze informatie is een richtlijn. Het kan zijn dat in bepaalde functies bij een bepaalde afdeling sprake is van onregelmatige diensten zoals hier bedoeld, maar dit hier niet als zodanig is aangegeven. Indien werken in onregelmatige diensten een belangrijk criterium voor je is, adviseren wij je om dit bij de betreffende afdeling nader uit te vragen.

 

Omschrijving fysieke functie:
Dit betreft functies waarbij fysieke inspanning wordt gevraagd en waarvoor het doorstaan van periodiek fysieke testen verplicht is. In de LFNP-functiebeschrijving is het fysieke risico betiteld als aanmerkelijk.

Omschrijving psychische functie:
Dit betreft functies waarbij de kans dat je te maken krijgt met situaties die je kunnen aangrijpen en mentaal lastig te verwerken kunnen zijn. In de LFNP-functiebeschrijving is het psychisch risico betiteld is als aanmerkelijk.

 

 

 

Vakgebied

Fysiek risico

Psychisch risico

Leiding

Nee

Nee

Beveiliging

Nee

Ja, vanaf medewerker Bev.

GGP

Ja, vanaf medewerker GGP

Ja, vanaf medewerker GGP

Informantenrunnen

Ja, alleen de OE Informantenr.

Ja

Intelligence

Nee

Nee

Interventie

Ja

Ja

Meldkamer

Nee

Ja

Observatie

Ja, vanaf Generalist Observ.

Ja, vanaf Generalist Observ.

Tactische Opsporing

Ja, alleen medew. en General.

Ja

Forensische Opsporing

Nee

Ja

Luchtvaart

Ja

Ja

Intake & Service

Nee

Nee

Operationeel Begeleiding

Ja

Nee

Operationeel Specialisme

Nee

Ja, alleen A t/m D

Bedrijfsvoeringspecialisme

Nee

Nee

Gesp. Ondersteuning

Nee

Nee

Administratie & Secretariaat

Nee

Nee

Scheepvaart

Nee

Nee

Techniek

Nee

Nee

Huisvesting, Service&Middelen

Nee

Nee

Onderzoek&Kennisontwikkeling

Nee

Nee

Docenten

Nee

Nee

 

Tabel ESI


Forensische opsporing

Intelligence

Operationeel specialisme

 

 

 

 

 

 

Forensische Opsporing, Intelligence en Operationeel Specialismen.
Operationeel Specialismen is een hybride vakgebied (generiek/specifiek). De OS ESI beperkt zich op dit moment tot inzet in de vakgebieden Intelligence en FO en met de werkterreinen Digi, Finec en Recherchepsychologie (deze laatste in onlangs toegevoegd).