Pad :
overzicht LFNP functies omschrijving ()
aantal rijen6aantal records94
lfnp-id kolom kolomschrijving Functie Schaal Voorstel nieuwe tekst 
11 0 Leiding (OS) Korpschef 19 Als Korpschef draag je als autoriteit bij aan een effectieve en efficiënte organisatie en aan legitimering van politie in de samenleving. Jij stelt missie, visie, koers, strategie en doelstellingen voor het korps(eenheid) vast en draagt bij aan de totstandkoming van missie, visie, koers, strategie en doelstellingen voor de politie als geheel. Jij bent de eindverantwoordelijke voor het realiseren van het vastgestelde korpsbeleid en de eindverantwoordelijke voor een optimale effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het korps. Jij geeft leiding aan een collectief van medewerkers waarvan het karakter van de werkzaamheden van leidinggevende, uitvoerende en beleidsondersteunende aard is Je bent financieel eindverantwoordelijke voor het korps en je vertegenwoordigt het korps in rechte. Je bent voorzitter van de korpsdirectie en de verbindende schakel tussen korps en het bestuur. Jij representeert het bevoegd gezag en bent verantwoordelijk voor het imago van de politie.
12 0 Leiding (OS) Directeur 16 Als directeur draag je als autoriteit bij aan een effectieve en efficiënte organisatie en aan legitimering van politie in de samenleving. Jij beslist en stelt - op basis van koers en strategie van het korps - het beleid voor jouw directoraat vast. Jij bent verantwoordelijk voor het (door specialisten laten) vormen en concretiseren van (landelijk uniform) beleid, koers en strategie. Jij bent de verbindende schakel tussen koers-, strategie- en beleidsvorming en effectuering ervan in de organisatieonderdelen (sectoren, teams). Je bent daartoe lid van de korpsdirectie. Jij geeft leiding aan een collectief van medewerkers waarvan het karakter van de werkzaamheden van leidinggevende, uitvoerende en beleidsondersteunende aard is. Je draagt de resultaat- en financiële eindverantwoordelijkheid voor een (landelijke) organisatie-eenheid c.q. landelijk concernstafonderdeel.
13 0 Leiding (OS) Sectorhoofd 14 Als sectorhoofd ben je verantwoordelijk voor in het bedrijfsvoeringplan vastgestelde formatie, middelen, faciliteiten en budget. Je zorgt ervoor dat de organisatiestructuur in evenwicht blijft en zo ook de vastgestelde resultaatafspraken in de sector behaald worden. Je bent de verbindende schakel tussen directie en teams, tussen beleid en uitvoering. Als leidinggevende ben je budgetverantwoordelijk en is het jouw taak om mensen te verbinden aan resultaten. Je bent mensgericht en faciliteert je medewerkers naar professionaliteit en zelfstandigheid. Jij geeft leiding aan een collectief van medewerkers waarvan het karakter van de werkzaamheden van leidinggevende, uitvoerende en beleidsondersteunende aard is. Jij maakt mogelijk wat anderen gaan uitvoeren. WAT er gaat gebeuren beslis jij als leidinggevende. Dit betekent dan ook dat je uitvoering ruimte geeft om het HOE te bepalen. Jij weet mensen in hun kracht te zetten door hun de professionele ruimte te bieden. Je bent in staat tot reflectie op jezelf en je spreekt mensen aan wanneer dat nodig is. Je beoordeelt het functioneren. Je stelt een teamplan op, je prioriteert, je neemt deel in netwerken en je werkt doelgericht samen met in- en externe partners.
14 0 Leiding (OS) Teamchef C 12 Als teamchef C geef jij leiding aan een team gericht op overwegend niet-routinematig uitvoerend werk dat een hoge mate van variëteit kent. Er kan sprake zijn van problematiek waarvoor nog geen plannen van aanpak of draaiboeken zijn gemaakt en waarbij je structureel door specialisten wordt ondersteund. Als leidinggevende ben je budgetverantwoordelijk en is het jouw taak om mensen te verbinden aan resultaten. Je bent mensgericht en faciliteert je medewerkers naar professionaliteit en zelfstandigheid.. Jij maakt mogelijk wat anderen gaan uitvoeren. WAT er gaat gebeuren beslis jij als leidinggevende. Dit betekent dan ook dat je uitvoering ruimte geeft om het HOE te bepalen. Jij weet mensen in hun kracht te zetten door hun de professionele ruimte te bieden. Je bent in staat tot reflectie op jezelf en je spreekt mensen aan wanneer dat nodig is. Je beoordeelt het functioneren. Je stelt een teamplan op, je prioriteert, je neemt deel in netwerken en je werkt doelgericht samen met in- en externe partners.
15 0 Leiding (OS) Teamchef B 10 Als teamchef B geef jij leiding aan een team gericht op gevarieerd uitvoerend werk. Er is sprake van aanpak van problematiek die vaker voorkomt en waarvoor al plannen van aanpak of draaiboeken zijn gemaakt. Om tot resultaten te komen geef je ook leiding aan specialisten. Als leidinggevende ben je budgetverantwoordelijk en is het jouw taak om mensen te verbinden aan resultaten. Je bent mensgericht en faciliteert je medewerkers naar professionaliteit en zelfstandigheid. Jij maakt mogelijk wat anderen gaan uitvoeren. WAT er gaat gebeuren beslis jij als leidinggevende. Dit betekent dan ook dat je uitvoering ruimte geeft om het HOE te bepalen. Jij weet mensen in hun kracht te zetten door hun de professionele ruimte te bieden. Je bent in staat tot reflectie op jezelf en je spreekt mensen aan wanneer dat nodig is. Je beoordeelt het functioneren. Je stelt een teamplan op, je prioriteert, je neemt deel in netwerken en je werkt doelgericht samen met in- en externe partners.
16 0 Leiding (OS) Teamchef A 8 Als teamchef A stuur je direct een collectief van medewerkers aan waarvan het karakter van de werkzaamheden van uitvoerende aard en routinematig is. Als leidinggevende ben je budgetverantwoordelijk en is het jouw taak om mensen te verbinden aan resultaten. Je bent mensgericht en faciliteert je medewerkers naar professionaliteit en zelfstandigheid. Jij maakt mogelijk wat anderen gaan uitvoeren. WAT er gaat gebeuren beslis jij als leidinggevende. Dit betekent dan ook dat je uitvoering ruimte geeft om het HOE te bepalen. Jij weet mensen in hun kracht te zetten door hun de professionele ruimte te bieden. Je bent in staat tot reflectie op jezelf en je spreekt mensen aan wanneer dat nodig is. Je beoordeelt het functioneren. Je stelt een teamplan op, je prioriteert, je neemt deel in netwerken en je werkt doelgericht samen met in- en externe partners.
21 2 Beveiliging Operationeel Expert Beveiliging 9 Als operationeel expert beveiliging analyseer je veiligheidsmaatregelen, waaronder voorverkenning, beveiliging objecten, beveiliging personen, orde Rechtbank en arrestantenverzorging. Je adviseert over verbeteringen, initieert en implementeert de en in de evaluatiefase adviseer je op basis van resultaten over bijsturing. Je stelt in het kader van voorbereiding plannen van aanpak op en verricht organisatorische coördinatie. Daarnaast voer je zelfstandig veiligheidsmaatregelen uit. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken ten behoeve van gezamenlijke aanpak van veiligheidsmaatregelen, maakt uitvoeringsafspraken en stuurt op het maken en nakomen van randvoorwaardelijke afspraken. Tevens bevorder en beoordeel je als mentor de professionaliteit van collega’s. Als je daarvoor gecertificeerd bent, kun je worden ingezet als hulpofficier van justitie (hovj).
22 2 Beveiliging Senior Beveiliging 8 Jij beheerst alle vakinhoudelijke aspecten. Van het verzorgen van arrestanten tot het voor verkennen van locaties en het beveiligen van objecten en personen met alles wat daarbij komt kijken. Je bent een professional die naast het uitvoeren van het operationele werk ook het werk en collega’s aanstuurt zoals je dat vooraf met je leidinggevende hebt afgesproken. Daar hoort ook het voeren van voortgangsgesprekken met medewerkers bij. Je bent tevens hun mentor. Als jij ziet dat er dingen verbeterd kunnen worden dan stel je dat aan de orde en doe je voorstellen hoe het beter kan. Je betrekt daarbij niet alleen collega’s, maar ook externe netwerkpartners. Je kunt naast je functie ook gevraagd worden om de rol van verantwoordelijk beveiligingsambtenaar op je te nemen. Daarvoor heb je wel een certificaat nodig.
23 2 Beveiliging Generalist Beveiliging 7 Als generalist beveiliging draag je bij aan de handhaving van de rechtsorde door het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsmaatregelen. Jij houdt bijvoorbeeld toezicht bij te beveiligen objecten en zorgt ervoor dat de veiligheid in en om het object worden bewaakt. Je signaleert en meldt dreiging en grijpt waar nodig in, eventueel met behulp van geweldsmiddelen, om de veiligheid te garanderen. Of je gaat voorverkenningen doen door middel van het plaatsen van technische apparatuur en/of fysieke observaties voor de uitvoering van (persoons)beveiligingsoperaties. Je kunt ook ingezet worden voor het verzorgen van arrestanten. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat de arrestanten conform afspraken worden verzorgd, dat je de noodzakelijke handelingen uitvoert bij het insluiten (o.a. administratief en fouilleren) en dat je arrestanten begeleidt als ze ergens naartoe moeten, bijvoorbeeld naar de Rechtbank, waar je ook de orde waarborgt. Je neemt deel aan netwerken, formuleert verbeteringen voor de uitvoering en je geeft werkinstructies aan de assistenten en medewerker beveiliging.
24 2 Beveiliging Medewerker Beveiliging 6 Als bedewerker beveiliging draag je bij aan de handhaving van de rechtsorde door het zelfstandig uitvoeren van routinematige veiligheidsmaatregelen. Jij houdt bijvoorbeeld toezicht bij te beveiligen objecten en zorgt ervoor dat de veiligheid in en om het object worden bewaakt. Je signaleert en meldt dreiging en grijpt waar nodig in, eventueel met behulp van geweldsmiddelen, om de veiligheid te garanderen.. Je kunt ook ingezet worden voor het verzorgen van arrestanten. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat de arrestanten conform afspraken worden verzorgd, dat je de noodzakelijke handelingen uitvoert bij het insluiten (o.a. administratief en fouilleren) en dat je arrestanten begeleidt als ze ergens naartoe moeten, bijvoorbeeld naar de Rechtbank, waar je ook de orde waarborgt.
25 2 Beveiliging Assistent Beveiliging B 5 Als assistent beveiliging B ondersteun je de uitvoering van veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden: arrestantenverzorging, objectbeveiliging, veiligheidsfouillering en registeren van goederen. Je handelt zelfstandig maar volgens gestandaardiseerde protocollen en zorgt ervoor dat assistenten beveiliging A dat ook doen. Je bent in deze functie voortdurend in contact met mensen.
26 2 Beveiliging Assistent Beveiliging A 4 Als assistent beveiliging A ondersteun je de uitvoering van veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden: arrestantenverzorging, objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen, volgens gestandaardiseerde protocollen. Dit doe je op aanwijzing en onder begeleiding, maar altijd in contact met mensen. Je wordt in je activiteiten begeleid door ten minste een assistent beveiliging B.
31 3 GGP Operationeel Expert GGP 9 Indien de situatie daarom vraagt ben jij inzetbaar op alle uitvoerende aspecten van het politievak, maar jouw focus ligt in eerste instantie op de operationele leiding over een vaste groep mensen waar je ook een groot deel van de personele zorg voor draagt. Jij coördineert het werk dat zich niet altijd laat voorspellen en vaak ook een bepaalde mate van complexiteit kent. Je denkt dus na over hoe je bepaalde zaken over een wat langere termijn moet aanpakken en welke middelen en mensen je daarvoor nodig hebt. Dit stem je af met je leidinggevende en geeft vervolgens leiding aan de uitvoering van die werkzaamheden en aan de betrokken collega’s. In dat kader voer jij ook de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. Je hebt het gezag en de regie in interne en externe netwerken en zorgt ervoor dat door jouw aansturing in die netwerken afgesproken resultaten worden bereikt. Als je daarvoor gecertificeerd bent kun je ingezet worden voor bijvoorbeeld de ME, maar ook als Hulpofficier van Justitie, officier van dienst (ovd), projectleider en trajectbegeleider. Je kunt je verder verdiepen op werkterreinen als onder andere wijkagent, jeugd, zeden, milieu en hondengeleiding.
32 3 GGP Senior GGP 8 Naast het uitvoeren van alle aspecten van het politievak zorg jij er onder andere voor dat het werk dat zich laat voorbereiden planmatig wordt aangepakt. Het gaat dan om bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend evenement als een kermis, een festival of braderie. Je stemt het plan af met je leidinggevende en bent er vervolgens verantwoordelijk voor dat het plan wordt uitgevoerd. Je stuurt dus niet alleen het werk aan, maar ook de mensen die het werk uitvoeren. Jij ziet hoe je collega’s in de praktijk functioneren. Je helpt hen zich te ontwikkelen, en je voert voortgangsgesprekken met ze. Je bent actief in je netwerk en draagt verbeteringen aan om de uitvoeringspraktijk verder te professionaliseren. Als je daarvoor gecertificeerd bent kun je ingezet worden voor bijvoorbeeld ME. Je kunt je verder verdiepen op werkterreinen als onder andere wijkagent, jeugd, zeden, milieu en hondengeleiding.
33 3 GGP Generalist GGP 7 Als generalist heb je een zelfstandige functie. Je bent iemand die veel van het politievak weet, een echte allrounder. Het werk varieert van noodhulp, toezicht houden op straat, het afhandelen van eenvoudige misdrijven en het ingrijpen bij conflicten tot aan het waarschuwend en bekeurend optreden bij het constateren van overtredingen. Ook preventie, zoals het voorkomen van inbraken, behoort tot jouw takenpakket. Als je daarvoor gecertificeerd bent kun je ingezet worden voor bijvoorbeeld ME. Je kunt je verder verdiepen op werkterreinen als onder andere jeugd, , zeden, milieu en hondengeleiding. Samenwerking met andere instellingen en organisaties is belangrijk..
34 3 GGP Medewerker GGP 6 Je voert zelfstandig routinematige politiewerkzaamheden uit en wordt daarin begeleid door een ervaren collega. Je kunt worden ingezet op de noodhulp, je schrijft bekeuringen, bemiddelt bij ruzies tussen burgers, handelt eenvoudige misdrijven af, maakt processen verbaal en je zorgt ervoor dat de noodzakelijk informatie bij de juiste collega terecht komt voor verdere opvolging. Je kunt ook, als je daarvoor gecertificeerd bent, ingezet worden voor bijvoorbeeld ME of op actuele veiligheidsproblematiek.
35 3 GGP Assistent GGP B 5 Als assistent GGP B ondersteun je bij de uitvoering van operationele politietaken op toegewezen taakgebieden en werkterreinen, zoals , begeleiding van evenementen, verkeer, vreemdelingen en milieu. Bij overtredingen doe je zelfstandig de afhandeling en bij eenvoudige misdrijven (waaronder rijden onder invloed en winkeldiefstal) ondersteun je. Je hebt hierbij veel contact met mensen, ook uit andere culturen. Je blijft dicht bij jezelf, maar houdt je aan gestandaardiseerde protocollen en zorgt dat assistenten GGP A dat ook doen.
36 3 GGP Assistent GGP A 4 Als assistent GGP A ondersteun je op aanwijzing en onder begeleiding de uitvoering van operationele politietaken op toegewezen taakgebieden en werkterreinen, zoals verkeer en begeleiding van evenementen. Je hebt hierbij veel contact met mensen, ook uit andere culturen. Je houdt je aan gestandaardiseerde protocollen, maar blijft ook dicht bij jezelf. In je activiteiten word je begeleid door ten minste een assistent GGP B.
41 4 Inf. Runner Operationeel Expert Informantenrunner 9 Als operationeel expert informantenrunner ken jij het vak als geen ander en ben je dus ook inzetbaar op alle uitvoerende werkzaamheden die bij het vak horen.. Daarnaast ben je een volwaardige gesprekspartner voor je leidinggevende en je netwerkpartners en adviseert hen over verbeteringen die volgens jou in het werk doorgevoerd kunnen worden. Je monitort tevens de activiteiten van de senior informantenrunners zodat situaties veilig blijven. Je maakt plannen van aanpak en stuurt op nakoming daarvan. Je bevordert de professionaliteit van je collega’s en voert de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken.
42 4 Inf. Runner Senior Informantenrunner 8 Als senior informantenrunner verzamel je op heimelijke wijze informatie door met informanten in gesprek te gaan. Heimelijk, omdat de informanten ernstige fysieke, sociale en/of maatschappelijke schade kunnen oplopen als bekend zou worden dat zij informatie met de overheid delen. Jij ben in staat om goed te beoordelen welke informatie en personen belangrijk zijn voor bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek. Alle informatie die je daarbij ophaalt kun jij goed interpreteren en beoordelen op betrouwbaarheid. Je brengt samenhang in de verzamelde inlichtingen. Je blijft goed in contact met de informant waarbij je de wettelijke grenzen in acht neemt. Je zorgt ervoor dat er informatie ter beschikking komt die op andere wijze niet of zeer moeizaam ter beschikking zou komen. Je doet voorstellen, maakt plannen van aanpak en bent vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.
51 5 Intelligence Operationeel Expert Intelligence 9 Jij bent de volwaardige gesprekspartner voor je leidinggevende en de netwerkpartners als het gaat om de uitvoering van het intelligencewerk. Jij bent dé professional die de kneepjes van het vak kent en complexe vraagstukken aanpakt. Je geeft leiding aan een vaste groep collega’s. Je coördineert de werkzaamheden en je voert een groot deel van de personele zorg uit. Dit betekent dat je medewerkers stimuleert en inspireert. Je voert voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken met hen. Je draagt bij aan het verbeteren en professionaliseren van de intelligenceactiviteiten. Je kunt ook aanvullende rollen vervullen zoals die van tegenspreker, medewerker in TGO-verband, projectleider of informatiecoördinator.
52 5 Intelligence Senior Intelligence 8 Jij beheerst het vak en weet precies op welke manier je het beste gegevens kunt destilleren uit verschillende bronnen. Voordat de vraag gesteld is, heb jij de gegevens al verzameld, geïnterpreteerd en in samenhang gebracht zodat je collega’s er verder mee aan de slag kunnen. Maar jij doet meer dan dat. Je signaleert waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en implementeert deze in overleg met je leidinggevende deze. Je geeft operationele sturing aan het werk en aan mensen. Ook ben je voor collega’s een coach en voer je voortgangsgesprekken met hen. Je kunt daarnaast gevraagd worden als tegenspreker, informatiecoördinator of medewerker in TGO-verband. Je bent actief in diverse netwerken.
53 5 Intelligence Generalist Intelligence 7 Jij haalt uit verschillende open en gesloten bronnen alle relevante gegevens. Je raadpleegt hiervoor meerdere (politie)systemen zoals BVI-B, Summ-IT en BVO en open bronnen zoals social media. Je brengt deze gegevens samen en interpreteert ze, zodat ze betekenis krijgen in de context waarin ze een rol spelen. Je beoordeelt de gegevens op betrouwbaarheid en actualiteit en daarmee leg jij het fundament voor verdergaande gegevensbewerking. Je zorgt ervoor dat standaardoverzichten en je rapporten van bevindingen tijdig bij de juiste personen terecht komen en je documenteert de gegevens zodat er een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging. Je bent actief in diverse netwerken. Je kunt daarnaast gevraagd worden als medewerker in TGO-verband.
54 5 Intelligence Medewerker Intelligence 6 Jij ondersteunt bij het verzamelen van gegevens uit open en gesloten bronnen Je raadpleegt hiervoor meerdere (politie)systemen zoals BVI-B, Summ-IT en BVO en open bronnen zoals social media. Je beoordeelt deze informatie op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid. Je legt de gegevens vast in systemen en ondersteunt bij de interpretatie van de gegevens zodat deze betekenis krijgen in bijvoorbeeld recherche onderzoeken. Daarnaast voorzie je collega’s van relevante informatie door hen standaard overzichten te verstrekken. Je doet het werk zelfstandig maar kunt altijd terugvallen op een ervaren collega.
61 6 Interventie Operationeel Expert Interventie 9 Naast het zelfstandig uitvoeren van alle mogelijke interventieactiviteiten doe jij verbetervoorstellen voor het werk en implementeert deze. Je maakt hiervoor afspraken met interne en externe netwerkpartners en je bewaakt de voortgang van die afspraken en stuurt daar waar nodig bij. Je geeft leiding aan een groep collega’s, ook tijdens stressvolle situaties. Je maakt plannen van aanpak, neemt besluiten over de uitvoerende werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten. Tevens ben je mentor voor je collega’s, voer je voortgangs- en functioneringsgesprekken en bent daarmee verantwoordelijk voor een deel van de personele zorg van de collega’s uit jouw team. Je kunt ingezet worden op verschillende rollen zoals die van sectiecommandant, hovj en projectleider.
62 6 Interventie Senior Interventie 8 Als senior interventie draai je mee in interventieacties met een bijzonder gevarenrisico, van voorbereiding tot uitvoering. Wanneer de situatie op locatie afwijkt van de voorbereiding, kun jij de ad hoc coördinatie oppakken en beslissingen nemen zonder (uitgebreide) afwegingsmogelijkheden. Je hebt of ontwikkelt een eigen specialisme in bijvoorbeeld scherpschieten, precisieschieten, explosieven of platforminstructeur en coördineert de activiteiten binnen dit specialisme. Je hebt een coachende rol naar de nieuwe en minder ervaren teamleden en treedt op als informant bij beoordelingen. Ook informeer je de teamleider/opdrachtgever over voortgang en resultaten. Tot slot ben je gesprekspartner bij kaderbesprekingen, onderhoud je nauwe contacten met relevante in- en externe partners over interventies en deelonderzoeken in projecten.
63 6 Interventie Generalist Interventie 7 Als generalist interventie ben jij in eerste een instantie een teamplayer in hart en nieren. Je werkt altijd in teamverband en bent bezig met aanhouden en in geval van inzet het bestrijden van alle vormen van grof geweld of terrorisme over het gehele geweldsspectrum. Met je uitgebreide bewapening, perfecte voorbereiding en bescherming ben je op alles voorbereid. Je kunt opgeroepen worden voor een aanhouding, maar ook voor situaties waarin wanhopige mensen zichzelf iets willen aandoen. Je wordt ingezet bij levensbedreigende situaties als gijzelingen en vuurwapengevaarlijke verdachten en werkt veel samen met observatie-eenheden en rechercheteams. De veiligheid van collega's, betrokkenen en jezelf staat bij alle acties voorop. Binnen een arrestatieteam hebben veel teamleden een eigen specialisme. Bijvoorbeeld als vuurwapenspecialist, explosievendeskundige, motorrijder, kliminstructeur of duiker. Binnen jouw specialisme ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
71 7 Meldkamer Operationeel Expert Meldkamer 9 Naast het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende meldkameractiviteiten adviseer jij je leidinggevende en netwerkpartners over verbeteringen in het werk. Je doet daar voorstellen voor en implementeert deze. Jij maakt afspraken met interne en externe netwerkpartners, je bewaakt de voortgang van die afspraken en grijpt in als het niet goed gaat. Je geeft leiding aan een groep medewerkers, bent tevens mentor voor je minder ervaren collega’s en voert in die hoedanigheid voortgangs- en functioneringsgesprekken. Je bent verantwoordelijk voor een deel van de personele zorg van de collega’s uit jouw team. Je kunt ingezet worden op verschillende rollen zoals die van calamiteitencoördinator en projectleider.
72 7 Meldkamer Senior Meldkamer 8 Jij voert zelfstandig alle voorkomende meldkameractiviteiten uit zoals het ontvangen, uitvragen en interpreteren van noodhulpaanvragen. Je koppelt de politie-inzet aan de meldingen en voert daar regie op. Je schaalt op waar nodig en zorgt voor een goede overdracht aan betrokkenen. Je bouwt en onderhoudt je netwerk en doet voorstellen voor verbetering van het werk en implementeert deze. Je bent tevens mentor voor je minder ervaren collega’s en voert in dat kader voortgangsgesprekken.
73 7 Meldkamer Generalist Meldkamer 7 Jij bent het eerste telefonische aanspreekpunt bij noodhulpaanvragen en weet adequaat te reageren op onverwachte situaties. Dit kunnen aanvragen van burgers zijn via 112 of aanvragen die geen spoed vereisen en assistentieverzoeken van collega’s. Je bent de life-line voor collega’s op straat. Je verzamelt alle relevante informatie en volgt en regisseert de onderlinge communicatie zodat voor de collega’s op straat de situatie zo veilig mogelijk blijft. Je signaleert en attendeert collega’s op situaties waar meerdere diensten bij betrokken zijn zoals brandweer en GGD.
81 8 Observatie Operationeel Expert Observatie 9 Indien de situatie daarom vraagt ben jij inzetbaar op alle uitvoerende aspecten van het observatiewerk, maar jij richt je vooral op de operationele leiding over een vaste groep mensen waar je ook een groot deel van de personele zorg voor draagt. Jij coördineert het werk dat zich niet altijd laat voorspellen en vaak ook een hoog dreigingsrisico kent. Je denkt dus na over hoe je bepaalde zaken over een wat langere termijn moet aanpakken en welke middelen en mensen je daarvoor nodig hebt. Dit stem je af met je leidinggevende en geeft vervolgens leiding aan de uitvoering van die werkzaamheden en aan de betrokken collega’s. In dat kader voer jij ook de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. Je hebt het gezag en de regie in interne en externe netwerken en zorgt ervoor dat door jouw aansturing afgesproken resultaten worden bereikt. Mits gecertificeerd kan je worden ingezet als sectiecommandant en/of projectleider.
82 8 Observatie Senior Observatie 8 Naast het uitvoeren van het observatiewerk doe jij nog meer. Jij zorgt er onder andere voor dat het werk dat zich laat voorbereiden planmatig wordt aangepakt. Je bereidt (technische) observatieacties voor en stemt je plan af met je leidinggevende. Vervolgens stuur je de uitvoering van het plan (werkzaamheden en mensen) functioneel aan. Jij ziet hoe je collega’s in de praktijk functioneren en voert in dat kader functioneringsgesprekken met ze zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun vak. Je bent actief in je netwerk en draagt verbeteringen aan om de uitvoeringspraktijk verder te professionaliseren.
83 8 Observatie Generalist Observatie 7 Jij observeert aangewezen personen of plaatst heimelijk technische apparatuur. Dit doe je zelfstandig en zonder op te vallen. Het is van belang dat je kunt opgaan in de omgeving terwijl je tegelijkertijd informatie verzamelt of bezig bent met (het plaatsen van) de technische apparatuur. Je kijkt hoe mensen zich gedragen, onderschept (digitale) gegevens en legt dit vast voor verdere opvolging. Je doet de voorverkenning van de situatie ter plaatse zodat de aanpak van de observatie waar nodig bijgesteld kan worden. Je kunt hierbij denken aan kenmerkende zaken in de omgeving, zoals camera’s, de positie van een deur of raam en of het arrestatieteam naar binnen kan. Je zorgt ervoor dat de benodigde apparatuur altijd werkt en beschikbaar is. Je kent de recherchepraktijk. Je instrueert de medewerker observatie.
84 8 Observatie Medewerker Observatie 6 Jij observeert onder begeleiding aangewezen personen of plaatst heimelijk technische apparatuur. Je doet dit zonder op te vallen. Het is van belang dat je kunt opgaan in de omgeving terwijl je tegelijkertijd informatie verzamelt of bezig bent met (het plaatsen van) de technische apparatuur. Je kijkt hoe mensen zich gedragen, onderschept (digitale) gegevens en legt dit vast voor verdere opvolging. Je doet de voorverkenning van de situatie ter plaatse zodat de aanpak van de observatie waar nodig bijgesteld kan worden. Je kunt hierbij denken aan kenmerkende zaken in de omgeving, zoals camera’s, de positie van een deur of raam en of het arrestatieteam naar binnen kan. Je zorgt ervoor dat de benodigde apparatuur altijd werkt en beschikbaar is. Je kent de recherchepraktijk.
91 9 Tact. Opsp. Operationeel Expert Tactische Opsporing 9 Je bent een volwaardige gesprekspartner voor je leidinggevende en netwerkpartners. Jij bent dé professional die van nature weet wat er voor een bepaald onderzoek moet gebeuren en wie en wat je daarvoor nodig hebt. In samenspraak met je leidinggevende geef je leiding aan de uitvoering van onderzoeken. Je stimuleert en inspireert de medewerkers waar je mee samenwerkt. Je voert ook voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken met hen zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun werk goed kunnen doen. Jij bent verantwoordelijk voor de personele zorg. In jouw functie kun je aangewezen worden om aanvullende rollen te vervullen bijvoorbeeld als tegenspreker, hovj, familierechercheur of trajectbegeleider. Is een misdrijf veelomvattend en wordt besloten om een team grootschalig optreden op te tuigen, dan kan jij daar deel van gaan uitmaken. Waar mogelijk steun je jouw collega’s. Je kunt je verder verdiepen op werkterreinen als onder andere digitale expertise, jeugd, zeden, milieu en vreemdelingen.
92 9 Tact. Opsp. Senior Tactische Opsporing 8 Jij bent een ervaren rechercheur die de kneepjes van het vak beheerst. Met jouw ervaring breng je buiten je inhoudelijke expertise ook de nodige vaardigheden mee voor de aanpak van onderzoeken. Je geeft aan, al dan niet door het maken van een plan van aanpak, welke middelen en mensen je nodig hebt en geeft ook sturing aan dat plan nadat je leidinggevende ermee akkoord is gegaan. Je draagt jouw expertise over aan je minder ervaren collega’s zodat zij zich kunnen ontwikkelen in het vak. Je voert in dat kader functioneringsgesprekken. Je faciliteert samenwerking, niet alleen met collega’s, maar ook met netwerkpartners. Je staat stevig in je schoenen en kunt desgevraagd optreden als tegenspreker bij bijvoorbeeld TGO-waardige opsporingsonderzoeken. Je kunt ook ingezet worden als familierechercheur of tactisch coördinator. Is een misdrijf veelomvattend en wordt besloten om een team grootschalig optreden op te tuigen, dan kan jij daar deel van gaan uitmaken. Waar mogelijk steun je jouw collega’s. Je kunt je verder verdiepen op werkterreinen als onder andere digitale expertise, financieel-economisch, jeugd, zeden, milieu en vreemdelingen.
93 9 Tact. Opsp. Generalist Tactische Opsporing 7 Je werkt zelfstandig als rechercheur aan opsporingsonderzoeken en daarin verzamel je tactische onderzoeksgegevens. Je zorgt voor de rechtmatigheid van de bewijslast. Je interpreteert de onderzoeksgegevens en brengt deze in samenhang opdat een verdachte kan worden geïdentificeerd. Je zorgt ervoor dat op basis van de door jouw verzamelde gegevens een verdachte kan worden aangehouden. Het verzamelen van gegevens kan bijvoorbeeld zijn: het doen van onderzoek op een plaats delict, het horen van betrokkenen, getuigen en verdachten. Is een misdrijf veelomvattend en wordt besloten om een team grootschalig optreden op te tuigen, dan kan jij daar deel van gaan uitmaken. Samenwerking met andere teams en organisaties is belangrijk en waar mogelijk steun je jouw collega’s. Je kunt je verder verdiepen op werkterreinen als onder andere digitale expertise, financieel-economisch, jeugd en vreemdelingen.
94 9 Tact. Opsp. Medewerker Tactische Opsporing 6 Als rechercheur werk je zelfstandig aan routinematige opsporingsonderzoeken (vvc) en daarin verzamel je tactische onderzoeksgegevens. Je zorgt voor de rechtmatigheid van de bewijslast. Je interpreteert de onderzoeksgegevens en brengt deze in samenhang opdat een verdachte kan worden geïdentificeerd. Je zorgt ervoor dat op basis van de door jouw verzamelde gegevens een verdachte kan worden aangehouden. Het verzamelen van gegevens kan bijvoorbeeld zijn: het doen van onderzoek op een plaats delict, het horen van betrokkenen, getuigen en verdachten. Je wordt begeleid door ten minste een generalist tactische opsporing en meeromvattende zeken draag je over.
101 10 Forens. Opsp. Operationeel Expert Forensische Opsporing 9 Jij bent dé expert op het gebied van forensische opsporing. Naast het operationele werk ben jij vooral bezig met het optimaliseren van de uitvoering. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor je leidinggevende en voor netwerkpartners. Jij bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen en zorgt voor de verbinding tussen politie en netwerkpartners zodat de uitvoering van de forensische opsporing optimaal draait. Hierbij kan sprake zijn van tegenstijdige belangen waar jij goed mee kunt omgaan. Je bent namens de leiding ook verantwoordelijk voor de personele zorg. Je voert voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. Jij weet medewerkers te inspireren en te motiveren. Je respecteert en stimuleert de vak volwassenheid van medewerkers en geeft hen de daarbij passende verantwoordelijkheden. Zo help jij mensen zichzelf continue te ontwikkelen. Je bent echter ook in staat om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag en geeft hierin het goede voorbeeld. Je kunt verschillende rollen vervullen zoals sporencoördinator, coördinator PD-Unit, getuige deskundige bij terechtzittingen en hovj. Ook kun je je verdiepen op werkterreinen als verkeersongevallenanalyse, speurhondengeleiding en wapens en munitie.
102 10 Forens. Opsp. Senior Forensische Opsporing 8 Jij bent een ervaren forensisch rechercheur en voert zelfstandig forensisch opsporingsonderzoek uit op plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI). Je onderzoekt de plaats delict op sporen en brengt deze in beeld door het fotografisch of filmisch vast te leggen. Of je bent op het laboratorium bezig met dactyloscopisch sporenonderzoek, DNA-vooronderzoek of onderzoek naar verdovende middelen. Je kunt ook worden gevraagd om deel te nemen aan verhoren van verdachten en om te assisteren bij lijkschouwingen. Er kan je ook gevraagd worden om op te treden als tegenspreker bij TGO-waardige opsporingsonderzoeken. Jij staat dus sterk in je schoenen. Naast het inhoudelijk vakmanschap wordt van jou ook verwacht dat je mensen kunt aansturen, aanspreken en motiveren. Denk hierbij aan het voeren van voortgangsgesprekken. Je bent in staat om het werk in een onderzoek aan te sturen. Dit doe je op basis van een vastgesteld plan van aanpak die jij zelf hebt gemaakt en hebt afgestemd met je leidinggevende. Je kunt verschillende rollen vervullen zoals sporencoördinator, coördinator PD-Unit en getuige deskundige bij terechtzittingen Ook kun je je verdiepen op werkterreinen als verkeersongevallenanalyse, speurhondengeleiding en wapens en munitie.
103 10 Forens. Opsp. Generalist Forensische Opsporing 7 Als generalist forensische opsporing voer je zelfstandig forensisch opsporingsonderzoek uit op plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI). Je onderzoekt de plaats delict op sporen en brengt deze in beeld door het fotografisch of filmisch vast te leggen. Of je bent op het laboratorium bezig met dactyloscopisch sporenonderzoek, DNA-vooronderzoek of onderzoek naar verdovende middelen. Je neemt desgevraagd deel aan verhoren en verleent assistentie bij lijkschouwingen. Je participeert in bestaande netwerken ten behoeve van gezamenlijke aanpak van forensische opsporingsonderzoeken en maakt afstemmingsafspraken. Jij doet vanuit de uitvoeringspraktijk voorstellen tot verbeteringen van forensische opsporingsonderzoeken. Je geeft instructies en handreikingen aan assistenten en medewerkers forensische opsporing. Je kunt ingezet worden als coördinator op een plaats delict en getuige deskundige bij een terechtzitting. Je kunt je verdiepen op werkterreinen als verkeersongevallenanalyse, speurhondengeleiding en wapens en munitie.
104 10 Forens. Opsp. Medewerker Forensische Opsporing 6 Je voert zelfstandig forensische opsporingsonderzoeken uit met een routinematig karakter. Je wordt daarin begeleid door een ervaren collega. Je draagt meeromvattende zaken over. Je zoekt forensische sporen op bijvoorbeeld plaats delict (PD) en plaatsen incident (PI). Je maakt de sporen zichtbaar, legt ze schriftelijk vast en stelt ze veilig.
105 10 Forens. Opsp. Assistent Forensische Opsporing 5 Als assistent forensische opsporing voer je zelfstandig forensisch (sporen)onderzoek uit op aangeleverd materiaal. Als je meegaat naar plaatsen delict (PD) en plaatsen incident (PI) ondersteun je het forensisch opsporingsonderzoek door aanwijzingen op te volgen. Je doet schriftelijk verslag van je bevindingen voor de dossiervorming. Je werkt altijd nauwkeurig, volgens standaard werkwijzen en richtlijnen.
111 11 Luchtvaart Chef vlieger 12 Jij bent het hoofd opleidingen en geeft leiding aan gemotiveerde vlieginstructeurs en instructeurs luchtwaarneming. Feitelijk ben je hoofd van de luchtvaartschool. Conform geldende wetgeving ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, continuïteit, documentatie en verslaglegging van de te verzorgen opleidingen. Je kunt zelf ook ingezet worden als vlieger. Jij geeft dan leiding aan de bemanning, zorgt voor de veiligheid van het luchtvaartuig, de bemanning en eventuele passagiers en je bent verantwoordelijk voor de luchtinzet tijdens missies, inclusief vluchtadministratie. Tijdens de vlucht neem je ad hoc beslissingen over de veiligheid. Het is dan ook van belang dat je onder stressvolle situaties, koel en rustig kunt blijven. Vaak moet je in een kort tijdsbesef risico’s afwegen en beslissingen nemen. Ter voorbereiding van de luchtinzetten stel je plannen van aanpak op, ook voor de andere politievliegers
112 11 Luchtvaart Politie Vlieger 11 Als politievlieger ondersteun je de collega’s op straat vanuit de lucht. Je geeft, als gezagvoerder, leiding aan de bemanning en je bent te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van het luchtvaartuig, de bemanning, de passagiers, de luchtinzet tijdens missies en voor de vluchtadministratie. Tijdens de vlucht neem je ad-hoc-beslissingen over de luchtsteun. Je weegt risico’s af en neemt beslissingen, vaak in een kort tijdsbestek. Het is dus belangrijk dat je koel en rustig kunt blijven, ook tijdens stressvolle omstandigheden. Samen met de tactical flight officer en collega-vlieger functioneer je als crew en ondersteun je voornamelijk de noodhulp. Het is dus van belang dat je politiewerk in die context ‘snapt’ en je het werken met de politiehelikopter daarin kunt plaatsen.
121 12 I & S Operationeel Expert Intake & Service 9 Jij bent inzetbaar op de wat meer complexe vraagstukken die zich voordoen bij het intake & service werk. Er wordt van jou verwacht dat je deze vraagstukken oppakt, daarbij actief je netwerk inschakelt of indien nodig een nieuw netwerk opbouwt en actief meedenkt over verbeteringen in het werk. Jij hebt namens de leiding de personele zorg over een groep collega’s aan wie jij leiding geeft en houdt in die zin functionerings- en voortgangsgesprekken. Inhoudelijk stuur je werk aan dat niet altijd even standaard is en waarvoor je een plan van aanpak hebt opgesteld. Je bent een belangrijke sparringpartner voor je leidinggevende.
122 12 I & S Senior Intake & Service 8 Je staat in contact met de burger als je aan de balie zit en zorgt ervoor dat deze adequaat geholpen wordt. Je beantwoordt vragen, neemt aangiftes en vergunningaanvragen op en verwijst eventueel door naar ketenpartners zoals slachtofferhulp. Je neemt 1-1-2 meldingen aan en verbindt door zodat de meldkamer optimaal wordt benut. Je informeert je collega’s wat het verzoek precies is, welk resultaat er wordt verwacht en hoe jullie het beste tot dat resultaat kunnen komen. Ook het bewaken van de termijnen rondom vergunningaanvragen behoort tot jouw taken, net als de controle van eenvoudige dossiers en, wanneer het dossier niet compleet is, contact opnemen met de opsteller van het dossier om het alsnog compleet te maken voor opvolging. Heb je je certificaat gehaald, dan kun je ook ingezet worden als dossiervormer in TGO’s. Jij bezit ook leiderschapskwaliteiten omdat je het werk voor je collega’s coördineert. Je stuurt collega’s aan door ze te coachen en werkafspraken met ze te maken en je stuurt ook je netwerk aan om verbeteringen in het werk aan te brengen.
123 12 I & S Generalist Intake & Service 7 Jij bent het eerste aanspreekpunt voor mensen die aangiftes komen doen of andere hulpvragen hebben. Je beantwoordt vragen, neemt aangiftes en vergunningaanvragen op en verwijst eventueel door naar ketenpartners zoals slachtofferhulp. Je neemt 1-1-2 meldingen aan en verbindt door zodat de meldkamer optimaal wordt benut. Je informeert de burger op een correcte en professionele wijze over wat zij van de politie mag verwachten. Je informeert mensen over de voortgang van de aangifte of de aanvraag en zorgt ervoor dat alles wordt vastgelegd in de daarvoor bestemde systemen. Je bent ook een vraagbaak voor je collega’s met betrekking tot werkwijzen en procedures. Als generalist intake & service geef je instructies en handreikingen aan assistenten en medewerkers intake & service.
124 12 I & S Medewerker Intake & Service 6 Jij bent het zichtbare aanspreekpunt voor de burger. Je beantwoordt vragen, neemt aangiftes en vergunningaanvragen op en verwijst eventueel door naar ketenpartners zoals slachtofferhulp. Je neemt 1-1-2 meldingen aan en verbindt door zodat de meldkamer optimaal wordt benut. Je vult onvolledig ingevulde aangiftes van collega’s aan met de juiste gegevens voor verdere opvolging. Daarnaast bewaak je de wettelijke termijnen voor toekenning van bijzondere bevoegdheden zoals BOB-middelen. Ten aanzien van deze activiteiten word je begeleid door een meer ervaren collega.
125 12 I & S Assistent Intake & Service B 5 Als assistent intake & service B ondersteun je op aangewezen taakgebieden zoals het aannemen van vragen van burgers, opnemen van aangiften en vergunningaanvragen van burgers in ontvangst te nemen. Je belt burgers terug over hun aangiften, je vraagt op aanwijzing BOB-middelen aan, je maakt aangiftedossiers van collega’s compleet, je verricht fotoconfrontatie en geeft verhoorruimtes uit. Je legt aangereikte gegevens (onder meer ook tap’s) volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen in de daartoe geëigende (archief)systemen vast. Als assistent intake & service B geef je instructies en handreikingen aan assistenten intake & service A.
126 12 I & S Assistent Intake & Service A 4 Als assistent Intake & service A houd je de servicepunten van de politie toegankelijk en bereikbaar, zodat burgers daar vragen kunnen stellen, aangifte kunnen doen en vergunningen kunnen aanvragen. Het gaat dan om gevallen waar geen spoed bij is, maar waarbij je wel het visitekaartje van de politie bent. Je neemt vragen aan, registreert bezoekers, doet de toegangscontrole en dupliceert en bezorgt dossiers. Ook verwerk verkregen informatie nauwkeurig en precies in systemen. Je wordt in je werk altijd begeleid.
131 13 Oper. Spec. Operationeel Specialist F 14 Als operationeel specialist F los je vraagstukken op en/of lever je producten en diensten door het (doen) verrichten van aanvullend) onderzoek en door het ontwikkelen van specialistische methoden, technieken en instrumenten en het ontwikkelen van benaderingswijzen en oplossingsrichtingen, waarbij oplossingscontouren onverkend zijn. Het tussentijds op veranderende omstandigheden/belangen wijzigen van inzet & inbreng met effecten op koers & strategie is aan de orde. Praktijkinzet is koers & strategie beïnvloedend. De operationeel specialist F ontwikkelt en concretiseert beleid, koers en strategie. Je stelt hiervoor besluitwaardige beleidsdocumenten op. Je ondersteunt de uitvoeringspraktijk met denkkracht. Je adviseert richtinggevend over (bijsturing van) koers en strategie van de politie. De operationeel specialist F analyseert, monitort en evalueert –de kwaliteit, duurzaamheid en het organisatierendement van het tot dan geldende beleid. Je formuleert – onder meer middels scenario’s – beleid (koers en strategie) waarmee de organisatie anticipeert op de toekomstige functie van politie binnen de samenleving. Je weegt adviezen af van operationeel experts en specialisten (operationeel en bedrijfsvoering) tegen elkaar en tot het dan geldende en voorgenomen beleid én legt de verbinding tussen (gewenste) ontwikkelingen in de domeinen Uitvoering en Ondersteuning. Vanuit de praktijkinzet en beleidsinzet treed je op als projectleider en verricht je operationele sturing. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken (van ook externe operationeel specialisten en in internationale samenstelling) met mogelijk tegenstrijdige belangen. Je maakt uitvoeringsafspraken, stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op het nakomen hiervan. Je bevordert de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen.
132 13 Oper. Spec. Operationeel Specialist E 13 Als operationeel specialist E ontwikkel en concretiseer je beleid, koers en strategie op jouw specialisme voor politie brede/landelijke toepassing. Je ondersteunt de organisatie met denkkracht, lost vraagstukken op, verricht onderzoek en je ontwikkelt specialistische methoden, technieken en instrumenten die beleid beïnvloedend zijn. Je treedt op als projectleider en verricht operationele sturing. Je stelt besluitwaardige beleidsdocumenten op, hanteert kpi's en adviseert richtinggevend over (bijsturing van) koers en strategie vanuit je specialisatie. Je coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vak volwassenheid van collega’s. Ook zet je landelijke, koers beïnvloedende netwerken op. Je bent inzetbaar in de praktijk, al dan niet volledig bevoegd als opsporingsambtenaar.
133 13 Oper. Spec. Operationeel Specialist D 12 Als operationeel specialist D ontwikkel je (afgeleid) beleid op jouw specialisme. Je buigt je over nieuwe problematiek, waarbij je je breed oriënteert op zowel de uitvoeringspraktijk als je specialisatie en kiest en ontwikkelt specialistische methoden en technieken. Je ontwikkelt verbeterde werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures, instrumenten en methoden en technieken voor de uitvoeringspraktijk. Je geeft input voor het ontwikkelen van trainingen/opleidingen, coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Je zet daarnaast netwerken op voor concretisering van beleid naar producten, waarbij deelnemers mogelijk tegenstrijdige belangen hebben. Je werkt als specialist voor één van de vakgebieden in het domein uitvoering waar je tal van mogelijkheden hebt voor je specialisatie op de bijna 30 verschillende werkterreinen. Jij hebt de operationele leiding over je thema en de specialisten die aan dit thema verbonden zijn. In dat kader voer jij ook de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. Je hebt het gezag en de regie in interne en externe netwerken en zorgt ervoor dat door jouw aansturing in die netwerken afgesproken resultaten worden bereikt. Je bent inzetbaar in de praktijk, al dan niet volledig bevoegd als opsporingsambtenaar.
134 13 Oper. Spec. Operationeel Specialist C 11 Als operationeel specialist C organiseer en coördineer je de implementatie van nieuw beleid. Je werkt als specialist voor één van de vakgebieden in het domein uitvoering waar je tal van mogelijkheden hebt voor je specialisatie op de bijna 30 verschillende werkterreinen. Jij hebt de operationele leiding over je thema en de specialisten die aan dit thema verbonden zijn. Als operationeel Specialist C stel je plannen op voor de aanpak van veiligheidsproblematiek en opsporingsonderzoeken. Je levert oplossingen, producten en diensten en kiest specialistische methoden en technieken en adviseert vanuit analyse over verbeteringen. Dit stem je af met je leidinggevende en geeft vervolgens leiding aan de uitvoering van die werkzaamheden en aan de betrokken collega’s binnen je specialisme. In dat kader voer jij ook de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. Je hebt het gezag en de regie in interne en externe netwerken en zorgt ervoor dat door jouw aansturing in die netwerken afgesproken resultaten worden bereikt. Je bent inzetbaar in de praktijk, al dan niet volledig bevoegd als opsporingsambtenaar.
135 13 Oper. Spec. Operationeel Specialist B 10 Als operationeel specialist B voer je nieuw beleid uit. Je werk je als specialist voor één van de vakgebieden in het domein uitvoering waar je tal van mogelijkheden hebt voor je specialisatie op de bijna 30 verschillende werkterreinen. Jij hebt de operationele leiding over je thema en de specialisten die aan dit thema verbonden zijn. Jij coördineert het werk dat zich niet altijd laat voorspellen en vaak ook een bepaalde mate van complexiteit kent. Je denkt dus na over hoe je bepaalde zaken over een wat langere termijn moet aanpakken en welke middelen en mensen je daarvoor nodig hebt. Dit stem je af met je leidinggevende en geeft vervolgens leiding aan de uitvoering van die werkzaamheden en aan de betrokken collega’s binnen je specialisme. In dat kader voer jij ook de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken. Je monitort het juiste gebruik en toepassing van beleid op jouw specialisatie en je begeleidt de implementatie. Je hebt het gezag en de regie in interne en externe netwerken en zorgt ervoor dat door jouw aansturing in die netwerken afgesproken resultaten worden bereikt. Je bent inzetbaar in de praktijk, al dan niet volledig bevoegd als opsporingsambtenaar. Zo kan het zijn dat wanneer je het specialisme financiën hebt, je meegaat met een onderzoek bij een accountantskantoor, of wanneer je het specialisme wijkagent hebt je frequent meeloopt met diensten van wijkagenten.
136 13 Oper. Spec. operationeel Specialist A 9 Als operationeel specialist A volg je hoe nieuw beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Je werkt als specialist voor één van de vakgebieden in het domein uitvoering waar je tal van mogelijkheden hebt voor je specialisatie op de bijna 30 verschillende werkterreinen. Je bent inzetbaar in de praktijk, al dan niet volledig bevoegd als opsporingsambtenaar. Zo kan het zijn dat wanneer je het specialisme financiën hebt, je meegaat met een onderzoek bij een accountantskantoor, of wanneer je het specialisme wijkagent hebt je frequent meeloopt met diensten van wijkagenten. Je analyseert wat er in de praktijk gebeurt, denkt mee over de aanpak van veiligheidsproblematiek en levert hiervoor producten en diensten. Je gebruikt hiervoor gestandaardiseerde methoden en technieken en bekende benaderingswijzen. Je participeert in bestaande netwerken en bevordert de deskundigheid van collega’s in de uitvoeringspraktijk door vanuit jouw specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen.
141 14 Bedrijfs. Spec. Bedrijfsvoering specialist F 14 Als bedrijfsvoeringspecialist F ontwikkel en concretiseer je beleid, koers en strategie tot scenario's voor politiebrede/landelijke toepassing. Hiermee kan de organisatie anticiperen op de toekomst. Je adviseert richtinggevend over (bijsturing van) koers en strategie van de politie, treedt, zowel vanuit de praktijk als vanuit beleid, op als projectleider en verricht operationele sturing. Je ondersteunt de organisatie met denkkracht, lost vraagstukken op waarbij oplossingscontouren onverkend zijn, verricht onderzoek en je ontwikkelt specialistische methoden, technieken en instrumenten die koers- en strategiebeïnvloedend zijn. Je coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Je analyseert, monitort en evalueert de kwaliteit, duurzaamheid en het organisatierendement van het tot dan geldende beleid en legt constant de verbinding tussen ontwikkelingen in het uitvoerende politiewerk en de bedrijfsvoering. Ook zet je internationale, koersbeïnvloedende netwerken op. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
142 14 Bedrijfs. Spec. Bedrijfsvoering specialist E 13 Als bedrijfsvoeringspecialist E ontwikkel en concretiseer je beleid, koers en strategie voor politiebrede/landelijke toepassing. Je treedt, zowel vanuit de praktijk als vanuit beleid, op als projectleider en verricht operationele sturing. Je ondersteunt de organisatie met denkkracht, lost vraagstukken op, verricht onderzoek en je ontwikkelt specialistische methoden, technieken en instrumenten die beleidsbeïnvloedend zijn. Je stelt besluitwaardige beleidsdocumenten op en adviseert richtinggevend over (bijsturing van) koers en strategie vanuit je specialisatie. Je coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Ook zet je landelijke, koersbeïnvloedende netwerken op. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
143 14 Bedrijfs. Spec. Bedrijfsvoering specialist D 12 Als bedrijfsvoeringspecialist D ontwikkel je (afgeleid) beleid op jouw werkterrein, bijvoorbeeld inkoop, HRM of Communicatie. Je buigt je over nieuwe problematiek en kiest en ontwikkelt specialistische methoden en technieken. Ook het organiseren en (laten) verrichten van onderzoek hoort daarbij. Je coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Je zet daarnaast netwerken op voor concretisering van beleid naar producten, waarbij deelnemers mogelijk tegenstrijdige belangen hebben. Mits gecertificeerd kan je optreden als projectleider en/of ambtelijk secretaris. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
144 14 Bedrijfs. Spec. Bedrijfsvoering specialist C 11 Als bedrijfsvoeringspecialist C organiseer je de implementatie van beleid op jouw werkterrein, bijvoorbeeld inkoop, HRM of communicatie. Vervolgens analyseer je de effecten van de implementatie door monitoring en evaluatie en met behulp van kpi's. Je adviseert over bijsturing en levert ook zelf producten en diensten, waarbij je specialistische methoden en technieken kiest. Je coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Ook zet je landelijke netwerken op, gericht op regie in implementatie. Mits gecertificeerd kan je optreden als projectleider en/of ambtelijk secretaris. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
145 14 Bedrijfs. Spec. Bedrijfsvoering specialist B 10 Als bedrijfsvoeringspecialist B monitor je op het juiste gebruik van beleid op jouw werkterrein, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, HRM of communicatie, binnen de hele politieorganisatie. Ook begeleid je de implementatie van nieuwe werkwijzen, instrumenten, methoden en uitvoeringskaders en adviseer je over verbeteringen in de toepassing ervan. Je levert ook zelf producten en diensten, waarbij je standaard benaderingswijzen gebruikt. Je coördineert en bevordert en beoordeelt als mentor de vakvolwassenheid van collega’s. Ook zet je (landelijke) netwerken op om inhoudelijke samenwerking te bevorderen. Mits gecertificeerd kan je optreden als projectleider en/of ambtelijk secretaris. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
146 14 Bedrijfs. Spec. Bedrijfsvoering specialist A 9 Jij ondersteunt en adviseert de collega’s en leiding vanuit jouw werkterrein bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, HRM of communicatie. Je levert producten en diensten, waarbij je gestandaardiseerde methoden en technieken toepast. Je monitort op het juiste gebruik en toepassing van beleid binnen de politieorganisatie. Je neemt deel aan netwerken en bevordert de deskundigheid van collega’s door kennis en vaardigheden op je eigen werkterrein over te dragen. Mits gecertificeerd kan je optreden als projectleider en/of ambtelijk secretaris. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
151 15 Gespec. Onderst. Gespecialiseerd medewerker C 9 Als gespecialiseerd medewerker C ben je het aanspreekpunt voor collega’s en verricht je divers (ondersteunende) werkzaamheden op een van de vele werkterreinen en vakgebieden. Jij analyseert effecten en resultaten van de toepassing van beleid en neemt het initiatief om over verbeteringen te adviseren. Vastgestelde verbeteringen implementeer je ook, waarna je de resultaten evalueert en over eventuele bijsturing adviseert. Je stelt − in het kader van voorbereiding − plannen van aanpak op en verricht organisatorische coördinatie. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken ten behoeve van gezamenlijke aanpak van de toepassing van vastgestelde beleidsproducten, maakt uitvoeringsafspraken, stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op nakoming van afspraken. Je bevordert en beoordeelt als mentor de professionaliteit van collega’s. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
152 15 Gespec. Onderst. Gespecialiseerd medewerker B 8 Als gespecialiseerd medewerker B ben je het aanspreekpunt voor collega’s en verricht je divers (ondersteunende) werkzaamheden op een van de vele werkterreinen en vakgebieden. Je past vastgestelde beleidsproducten zelfstandig toe en in het kader van voorbereiding stel je plannen van aanpak op. Dit doe je aan de hand van beschikbare formats. Je coacht collega’s en je bouwt en onderhoudt (nieuwe) netwerken zodat in gezamenlijkheid voorstellen tot verbeteringen van het werk tot stand komen. Je implementeert de vastgestelde verbeteringen ook. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
153 15 Gespec. Onderst. Gespecialiseerd medewerker A 7 Als gespecialiseerd medewerker A ben je het aanspreekpunt voor collega’s en verricht je diverse (ondersteunende) werkzaamheden op een van de vele werkterreinen en vakgebieden. Je past vastgestelde beleidsproducten zelfstandig toe. Je neemt deel aan bestaande netwerken voor een gezamenlijke aanpak en maakt afstemmingsafspraken. Je doet vanuit de uitvoeringspraktijk voorstellen ter verbetering. Je geeft instructies en handreikingen aan collega’s. Je specifieke werkzaamheden hangen sterk af van het vakgebied waarbinnen je werkt.
161 16 Admin. en Secr. Directie secretaresse/Office Manager 8 Als directiesecretaresse/officemanager voer je zelfstandig secretariële werkzaamheden uit. Je stelt hiervoor ook plannen van aanpak op en geeft daar sturing aan. Je ondersteunt leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk. Je beheert de agenda, maakt afspraken, organiseert vergaderingen en verspreidt vergaderstukken. Ook schrijf je verslagen en deze verstuur en archiveer je. Je bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Daarbij doe je voorstellen ter verbetering van secretariële werkzaamheden en je maakt afstemmingsafspraken. Dit doe je in samenwerking met je netwerk dat je zelf onderhoudt. Daarnaast houd je je ook bezig met het bevorderen van professionaliteit van collega’s door als mentor op te treden en hun te coachen.
162 16 Admin. en Secr. Secretarieel Medewerker 7 Als secretarieel medewerker ondersteun je de leiding en voer je zelfstandig secretariële werkzaamheden uit. Je verzamelt bedrijfsgegevens, legt deze vast en ordent en archiveert ze. Je beheert de agenda, maakt afspraken, organiseert vergaderingen en verspreidt vergaderstukken. Ook schrijf je verslagen en deze verstuur en archiveer je. Je bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Je doet voorstellen ter verbetering van secretariële werkzaamheden, onder andere door onderdeel uit te maken van bestaande netwerken zodat er een gezamenlijk aanpak van secretariële werkzaamheden plaatsvindt en afstemmingsafspraken gemaakt kunnen worden. Je geeft instructies en handreikingen aan administratief secretarieel medewerkers.
163 16 Admin. en Secr. Administratief Secretarieel Medewerker 6 Je verzorgt routinematige administratieve secretariële ondersteuning aan leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk. Je verzamelt bedrijfsgegevens, legt deze vast en ordent en archiveert ze. Je beheert de agenda, maakt afspraken, organiseert vergaderingen en verspreidt vergaderstukken. Ook schrijf je verslagen en deze verstuur en archiveer je. Je bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Als er administratief secretarieel medewerkers A en B binnen het team werkzaam zijn, geef je hen mondeling instructies en handreikingen.
164 16 Admin. en Secr. Administratief Secretarieel Medewerker B 5 Als administratief secretarieel medewerker B werk je zelfstandig met (bedrijfs)gegevens in het hele proces: verzamelen, vastleggen, ordenen en archiveren. Je voert telefoongesprekken en zorgt dat collega's en leidinggevenden verder geholpen worden.. Als er administratief medewerkers A binnen het team werkzaam zijn, geef je hen handreikingen en instructies.
165 16 Admin. en Secr. Administratief Secretarieel Medewerker A 4 Als administratief secretarieel medewerker A ondersteun je op aanwijzing en onder begeleiding bij administratief-secretariële activiteiten. Je legt bijvoorbeeld gegevens vast in systemen, scant en kopieert documenten, verstuurt mailings en behandelt de in- en uitgaande post.
171 17 Zeevaart Gezagvoerder Zeevaart 10 Als gezagvoerder zeevaart ben je verantwoordelijk voor het inzetten en besturen van vaartuigen ter ondersteuning van het politiewerk. Jij geeft leiding aan de stuurman en de bemanning en bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je schip en opvarenden. Jij vertegenwoordigt tijdens de vaart de politie. Je houdt de administratie en gebeurtenissen bij in een logboek. Je neemt tijdens de vaart indien noodzakelijk ad hoc beslissingen voor de veiligheid van schip en opvarenden. Als mentor treedt je op om te zorgen dat de professionaliteit hoog blijft en personeel weet wat er van hen verwacht wordt. Als verantwoordelijke maak je een analyse en monitor je en evalueer je de uitvoering van scheepvaartpraktijk. Je zorgt ervoor dat de aanbevelingen ook in de praktijk worden doorgevoerd.
172 17 Zeevaart Gezagvoerder Zeevaart / beperkte inzet 9 Als gezagvoerder zeevaart beperkte inzet ben je verantwoordelijk voor het inzetten en besturen van vaartuigen ter ondersteuning van het politiewerk. Hierbij gelden de volgende inzetrestricties: • windkracht tot maximaal 6 Bft; • golfhoogte tot significant wave height 2 meter; • vaargebied zee tot maximaal 12 NM from safe haven. Jij geeft leiding aan de stuurman Zeevaart en de bemanning en bent verantwoordelijk voor de veiligheid van je schip en opvarenden. Je houdt de administratie en gebeurtenissen bij in een logboek. Je neemt tijdens de vaart indien noodzakelijk ad hoc beslissingen voor de veiligheid van schip en opvarenden. Als mentor treedt je op om te zorgen dat de professionaliteit hoog blijft en personeel weet wat er van hen verwacht wordt.
173 17 Zeevaart Gezagvoerder Binnenvaart / Bootcommandant 8 Als gezagvoerder binnenvaart ben je verantwoordelijk voor het inzetten en besturen van vaartuigen ter ondersteuning van het politiewerk, in het bijzonder met small fast craft en fast offshore craft, waaronder rigid-inflatable boats. Je geeft leiding aan bemanning en nautische instructies aan collega’s die in de uitvoering werkzaam zijn. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de vaartuig en de opvarenden en verzorgt de administratie en doet verbetervoorstellen.
174 17 Zeevaart Stuurman Zeevaart 8 Jij bestuurt vaartuigen op het water voor het ondersteunen van het politiewerk. Het schip is jouw domein en zorg je ervoor dat het goed onderhouden is. Je geeft op basis van ervaringen advies ter verbetering van eventuele knelpunten. Je zorgt ervoor dat collega’s werkinstructies krijgen en je opereert als coach voor collega’s.
181 18 Techniek Medewerker Techniek D 9 Als medewerker techniek D analyseer je de uitvoering van technische werkzaamheden. Je adviseert over verbeteringen en vastgestelde verbeteringen implementeer je. In de evaluatiefase adviseer je op basis van resultaten over bijsturing. Je stelt plannen van aanpak op en coördineert het werk op de afdeling in de breedte, waarbij je als mentor de professionaliteit van collega’s bevordert. In voorkomende gevallen voer je ook zelf technische werkzaamheden uit. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken voor de gezamenlijke aanpak van technische werkzaamheden op jouw specialisme. Je maakt uitvoeringsafspraken en stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken. Je kunt op de volgende werkterreinen worden ingezet: voer-, vaar- en luchtvaartuigen, wapentechniek en binnen de ict.
182 18 Techniek Medewerker Techniek C 8 Als medewerker techniek C stel je plannen van aanpak voor de uitvoering van technische werkzaamheden op jouw specialisme. Je coördineert de uitvoering van deze plannen, bevordert als mentor de professionaliteit van collega’s en voert daarnaast zelf technische werkzaamheden uit. Je bouwt en onderhoudt netwerken op jouw specialisme voor gezamenlijke aanpak van technische werkzaamheden en maakt uitvoeringsafspraken. Je denkt mee over verbeteringen in de technische aanpak en doet hiervoor voorstellen. Vastgestelde verbeteringen implementeer je. Je kunt op de volgende werkterreinen worden ingezet: voer-, vaar- en luchtvaartuigen, wapentechniek en binnen de ict.
183 18 Techniek Medewerker Techniek B 7 Als medewerker techniek B verricht je zelfstandig technische werkzaamheden op jouw specialisme. Je draait mee in bestaande overleggen waarin wordt nagedacht over de aanpak van technische werkzaamheden. Vanuit de dagelijkse praktijk doe je voorstellen om de uitvoering van technische werkzaamheden te verbeteren. Deze voorstellen ter verbetering leg je vast in de systemen. Hierdoor borg werkinstructies. Je instructies aan de medewerker techniek A. Je kunt op de volgende werkterreinen worden ingezet: voer-, vaar- en luchtvaartuigen, wapentechniek en binnen de ict.
184 18 Techniek Medewerker Techniek A 6 Jij voert zelfstandig routinematige technische werkzaamheden uit. Hierin word je begeleid door ten minste een medewerker techniek B. De ingewikkelder zaken kun je overdragen. Je kunt op de volgende werkterreinen worden ingezet: voer-, vaar- en luchtvaartuigen, wapentechniek en binnen de ict.
191 19 HSM Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D 6 Als medewerker huisvesting, services en middelen D ondersteun zelfstandig de bedrijfsvoering. Naast het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen kun je ook te maken met specialistische services. Zo ben je verantwoordelijk voor beheer van bewijsmateriaal, (dienst)wapens en munitie die ofwel opgeslagen worden of die volgens richtlijnen worden vernietigd. Of je verstrekt kleding en uitrusting aan de collega’s. Hierbij zorg je ervoor dat er een overzicht is van de voorraden. Jij zorgt tevens voor meer efficiëntie en doet voorstellen voor verbeteringen. Je geeft instructies en handreikingen aan collega's.
192 19 HSM Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C 5 Als medewerker huisvesting, services en middelen C ondersteun zelfstandig de bedrijfsvoering. Naast het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen kun je ook te maken met specialistische services. Zo ben je verantwoordelijk voor beheer van bewijsmateriaal, (dienst)wapens en munitie die ofwel opgeslagen worden of die volgens richtlijnen worden vernietigd. Of je verstrekt kleding en uitrusting aan de collega’s. Hierbij zorg je ervoor dat er een overzicht is van de voorraden. Daarbij geef je instructies en handreikingen aan medewerkers huisvesting, services en middelen A en B.
193 19 HSM Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B 4 Als medewerker huisvesting, services en middelen B ondersteun je op aanwijzing en onder begeleiding de bedrijfsvoering. Naast het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen kun je ook te maken met specialistische services. Zo ben je verantwoordelijk voor beheer van bewijsmateriaal, (dienst)wapens en munitie die ofwel opgeslagen worden of die volgens richtlijnen worden vernietigd. Hierbij zorg je ervoor dat er een overzicht is van de voorraden. Je voert je werk onder begeleiding uit.
194 19 HSM Chauffeur Huisvesting, Services en Middelen 4 Je vervoert passagiers naar de plaats van bestemming. Je zorgt voor een goede voorbereiding zodat de reis vlekkeloos kan verlopen. Je zorgt ervoor dat de passagier een comfortabele en veilige reis heeft. Je bent ervoor verantwoordelijk dat het voertuig in goede staat verkeert. Ook zorg je ervoor dat alle administratie rondom het voertuig wordt verwerkt (brandstof gegevens, kilometeradministratie). Jij vertegenwoordigt - als chauffeur - tijdens de reis de politie.
195 19 HSM Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A 3 Als medewerker huisvesting, services en middelen A ondersteun je op aanwijzing en onder begeleiding bij bijvoorbeeld onderhoud, montage en reprografie.
201 21 Ond. & Kennis. Lector 14 Als Lector verricht je toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek. Dit levert nieuwe kennis en inzichten op voor politieonderwijs en praktijk. Denk hierbij aan onderwerpen als massale migratie en cybercriminaliteit of opkomende veiligheidsproblemen. Hoe blijf je als politie in verbinding met wijk-web en wereld. Ook technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid leveren nieuwe vraagstukken op. De politie in Nederland wordt als een van de meest betrouwbare in de wereld gezien. Hoe behouden wij onze legitimiteit en dit vertrouwen? Antwoorden op deze vragen leiden tot ontwikkeling van kennis, nieuwe onderwijsproducten en actualisering van het onderwijs. Je doet wetenschappelijk onderzoek, stuurt onderzoekers aan en je zorgt voor de doorwerking van kennis verkregen uit deze onderzoeken. Je adviseert over (bijsturing van) koers en strategie van de politie en je zorgt voor het vergroten van de doorwerking van kennis over informatie(gebruik) in het politieonderwijs en de politiepraktijk. Je anticipeert op de toekomstige functie van de politie binnen de samenleving en je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verder uitbouwen en het aansturen van het onderzoeksprogramma. Daarbij bouw je een netwerk op en werk je samen met onderwijsinstellingen, veiligheidspartners en kennisinstellingen in binnen en buitenland. Dit alles heeft tot doel om de politieprofessie te versterken. Je begeleidt afstudeeronderzoeken en regisseert het lectoraat onderzoek. Je publiceert en presenteert onderzoeksresultaten in wetenschappelijke publicaties en vakbladen.
202 21 Ond. & Kennis. Wetenschappelijk onderzoeker C 12 Als wetenschappelijk onderzoeker C verricht je toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek. Dit levert nieuwe kennis en inzichten op voor politieonderwijs en praktijk. Denk hierbij aan onderwerpen als massale migratie en cybercriminaliteit of opkomende veiligheidsproblemen. Hoe blijf je als politie in verbinding met wijk-web en wereld. Ook technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid leveren nieuwe vraagstukken op. De politie in Nederland wordt als een van de meest betrouwbare in de wereld gezien. Hoe behouden wij onze legitimiteit en dit vertrouwen? Antwoorden op deze vragen leiden tot ontwikkeling van kennis, nieuwe onderwijsproducten en actualisering van het onderwijs. Je ontwerpt en coördineert meerdere onderzoeken tegelijk. Hierbij treed je op als coach voor de andere onderzoekers. Je analyseert aangereikte problematiek met wetenschappelijke methoden, zodat een basis ontstaat voor evidence based vakinhoudelijke advisering. Je ontwikkelt onderzoeksmethoden en -technieken om organisatieproblematiek vanuit specifieke facetten van het onderwerp van onderzoek op te lossen. Daarbij bouw je een netwerk op en werk je samen met onderwijsinstellingen, veiligheidspartners en kennisinstellingen in binnen en buitenland. Dit alles heeft tot doel om de politieprofessie te versterken. Je doceert en je houdt je bezig met onderzoeksrichting die nog onbekend zijn. Je geeft onderzoeksopdrachten en stelt je onderzoeksresultaten ter beschikking van de politiepraktijk.
203 21 Ond. & Kennis. Wetenschappelijk onderzoeker B 11 Als wetenschappelijk onderzoeker B verricht je toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek. Dit levert nieuwe kennis en inzichten op voor politieonderwijs en praktijk. Denk hierbij aan onderwerpen als massale migratie en cybercriminaliteit of opkomende veiligheidsproblemen. Hoe blijf je als politie in verbinding met wijk-web en wereld. Ook technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid leveren nieuwe vraagstukken op. De politie in Nederland wordt als een van de meest betrouwbare in de wereld gezien. Hoe behouden wij onze legitimiteit en dit vertrouwen? Antwoorden op deze vragen leiden tot ontwikkeling van kennis, nieuwe onderwijsproducten en actualisering van het onderwijs. Je analyseert aangereikte problematiek met wetenschappelijke methoden, zodat een basis ontstaat voor evidence based vakinhoudelijke advisering. Je houdt de voortgang bij van onderzoeken en adviseert over eventuele bijsturing. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe beleidsproducten verkregen uit onderzoek, almede verbeteringen in de praktijk. Je bouwt een netwerk op met partners als onderwijsinstellingen, veiligheidspartners en kennisinstellingen in binnen en buitenland. Dit alles heeft tot doel om de politieprofessie te versterken. Je doceert en je stelt implementatiescenario’s op.
204 21 Ond. & Kennis. Wetenschappelijk onderzoeker A 10 Als wetenschappelijk onderzoeker A verricht je toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek. Dit levert nieuwe kennis en inzichten op voor politieonderwijs en praktijk. Denk hierbij aan onderwerpen als massale migratie en cybercriminaliteit of opkomende veiligheidsproblemen. Hoe blijf je als politie in verbinding met wijk-web en wereld. Ook technologische ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid leveren nieuwe vraagstukken op. De politie in Nederland wordt als een van de meest betrouwbare in de wereld gezien. Hoe behouden wij onze legitimiteit en dit vertrouwen? Antwoorden op deze vragen leiden tot ontwikkeling van kennis, nieuwe onderwijsproducten en actualisering van het onderwijs. Je analyseert aangereikte problematiek met wetenschappelijke methoden, zodat een basis ontstaat voor evidence based vakinhoudelijke advisering. Daarnaast zorg je er voor dat de kennis verkregen uit onderzoek(en) bij het onderwijs, de politieorganisatie en ketenpartners terecht komen. Je geeft incidenteel les en je ondersteunt de vastgestelde implementatieplannen.
211 22 Docenten Docent D 11 De voornaamste taak van de docent is om studenten op te leiden naar een baan binnen de politie of de kennis en vaardigheden van politiemensen uit te breiden en op specialistisch niveau op te leiden. Daarbij ontwikkel jij je eigen lesmateriaal bedenkt je nieuwe opleidingsmethodieken en voegt dit toe aan het lesmateriaal. Je neemt toetsen af en geeft huiswerk, theorie en praktijkopdrachten. Deze kijk je na en beoordeel je. Jij vertaalt vastgestelde verbeteringen, vanuit didactische perspectief naar nieuwe onderwijswerkvormen/ lespakketten en nieuw lesmateriaal daarbij rekening houdend met verschillende doelgroepen. Je adviseert de teamleiding (gevraagd en ongevraagd) op het gebied van onderwijsontwikkeling en -innovatie, kwaliteitszorg en professionalisering. Je bedenkt en implementeert nieuwe programma’s en ontwikkeltrajecten en geeft operationeel leiding aan je collega docenten. In dat kader maakt je afstemmings- en resultaat afspraken en voer je beoordelingsgesprekken. Als docent weet je jouw kennis op inspirerende wijze over te brengen door het inzetten van passende lesmethodieken. Soms krijg je met een rollenspel meer boven tafel dan met een presentatie. Je biedt structuur en hebt overwicht tijdens de lessen. Naast werkzaamheden in de klas bespreek je casuïstiek met je collega’s, woon je vergaderingen bij en denk je mee over verbeterpunten.
212 22 Docenten Docent C 10 De voornaamste taak van de docent is om studenten op te leiden naar een baan binnen de politie of de kennis en vaardigheden van politiemensen uit te breiden en op specialistisch niveau op te leiden. Je begeleidt de invoering van nieuwe onderwijsprogramma’s en levert hier ook een bijdrage in. Je herkent de opleidingsvraag vanuit de politiepraktijk en vertaalt dit naar passende onderwijsprogramma’s. Je neemt toetsen af en geeft huiswerk, theorie en praktijkopdrachten. Deze kijk je na en beoordeel je. Naar aanleiding hiervan volg je de studievoortgang van je studenten en bespreekt dit met ze. Als docent weet je jouw kennis op inspirerende wijze over te brengen door het inzetten van passende lesmethodieken. Soms krijg je met een rollenspel meer boven tafel dan met een presentatie. Je biedt structuur en hebt overwicht tijdens de lessen. Naast werkzaamheden in de klas bespreek je casuïstiek met je collega’s, woon je vergaderingen bij en denk je mee over verbeterpunten.
213 22 Docenten Docent B 9 De voornaamste taak van de docent is om studenten op te leiden naar een baan binnen de politie of de kennis en vaardigheden van politiemensen uit te breiden en op specialistisch niveau op te leiden. Verder lever je een inhoudelijke bijdrage aan het actualiseren en verwerken van ontwikkelingen in lesstof en/of publicaties, ontwikkel je onderwijsmateriaal en adviseer je over de samenstelling van lesplannen, leer- en examenopdrachten. Je geeft toetsen, huiswerk, theorie en praktijkopdrachten. Deze kijk je na en beoordeel je. Naar aanleiding hiervan volg je de studievoortgang van je studenten en bespreekt dit met ze. Als docent weet je jouw kennis op inspirerende wijze over te brengen door het inzetten van passende lesmethodieken. Soms krijg je met een rollenspel meer boven tafel dan met een presentatie. Je biedt structuur en hebt overwicht tijdens de lessen. Naast werkzaamheden in de klas bespreek je casuïstiek met je collega’s, woon je vergaderingen bij en denk je mee over verbeterpunten.
214 22 Docenten Docent A 8 De voornaamste taak van de docent is om studenten op te leiden naar een baan binnen de politie of de kennis en vaardigheden van politiemensen uit te breiden en op specialistisch niveau op te leiden. Daarbij maak je gebruik van aangereikte standaard lesmethoden. Je neemt toetsen af en geeft theorie en praktijkopdrachten. Naar aanleiding hiervan volg je de studievoortgang van je studenten en bespreekt dit met ze. Als docent weet je jouw kennis op inspirerende wijze over te brengen door het inzetten van passende lesmethodieken. Soms krijg je met een rollenspel meer boven tafel dan met een presentatie. Je biedt structuur en hebt overwicht tijdens de lessen. Naast werkzaamheden in de klas bespreek je casuïstiek met je collega’s, woon je vergaderingen bij en denk je mee over verbeterpunten.
221 23 Oper. Begel. Operationeel Begeleider B 9 Je traint, begeleidt en coacht individuele politiemedewerkers en teams. Je ontwikkelt de lesprogramma’s en instructies. Je gaat mee de straat op om medewerkers tijdens hun praktijkinzet te begeleiden en je geeft ook theorielessen en vaardigheidstrainingen op het gebied van houding en gedrag. Je houdt trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en adviseert over verbeteringen Je evalueert de operationele begeleiding vanuit verschillende invalshoeken en adviseert over de doorontwikkeling en hoe doelstellingen van de operationele begeleiding gehaald kunnen worden. Aan deze functie zijn de werkterreinen Gewelds- en Gevaarsbeheersing en Rijvaardigheid & Rijveiligheid gekoppeld.
222 23 Oper. Begel. Operationeel Begeleider A 8 Je traint, begeleidt en coacht individuele politiemedewerkers en teams volgens gestandaardiseerde lesplannen en instructies. Je gaat mee de straat op om medewerkers tijdens hun praktijkinzet te begeleiden en je geeft ook theorielessen en vaardigheidstrainingen op het gebied van houding en gedrag. Je houdt trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en adviseert over verbeteringen. Je hebt je netwerk opgebouwd en onderhoudt dat. Je evalueert de operationele begeleiding vanuit verschillende invalshoeken en adviseert over de doorontwikkeling en hoe doelstellingen van de operationele begeleiding gehaald kunnen worden. Aan deze functie zijn de werkterreinen Gewelds- en Gevaarsbeheersing en Rijvaardigheid & Rijveiligheid gekoppeld.